Friday, 9 July 2021

Pengambilan Guru One-Off: SPP saran calon semak matriks ospyen baharu dikemaskini KPM

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) melalui satu hebahan menyarankan calon-calon yang memohon jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41 untuk menyemak opsyen matriks yang dikemaskini oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

“KPM telah melaksanakan pengemaskinian senarai program bagi beberapa Mattiks Opsyen pada 9 Julai 2021.

“SPP menyarankan calon-calon yang terlibat untuk menyemak semula Matriks Opsyen serta program yang layak untuk dimohon,” katanya.

Antara senarai program yang telah dikemaskinikan termasuklah: 

  • Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi) dengan Kepujian
  • Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan dan Perdagangan) dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian (Pendidikan dengan Ekonomi)
  • Sarjana Mudah Pendidikan (Kemahiran Hidup) dengan Kepujian

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon