Saturday, 10 April 2021

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

Pusat sumber sekolah (PSS) merupakan pusat mengakses maklumat yang mengandungi pelbagai sumber cetak dan bukan cetak, elektronik dan digital yang diurus secara sistematik bagi menyokong kualiti pengajaran dan pembelajaran.

Dasar pengurusan PSS diwujudkan ialah untuk memastikan PSS mempunyai koleksi yang menepati piawaian, terkini, diurus dengan cekap dan berkesan serta digunakan secara optimum.

Pengurusan PSS merangkumi elemen perolehan dan pemprosesan bahan, perkhidmatan, pengesanan dan pendokumentasian sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. PSS diurus melalui pengurusan kualiti secara menyeluruh (Total Quality Management).

Pentadbir sekolah dan Guru Perpustakaan dan Media (GPM) perlu bekerjasama dalam memastikan PSS dapat diurus dengan cekap dan efektif agar sekolah menjadi tempat yang menyeronokkan. Keadaan ini dapat menggalakkan pembelajaran kendiri (self-learning) terhadap guru dan murid melalui capaian sumber maklumat yang begitu banyak dan pelbagai.

Di samping itu, murid dapat merangsang pembelajaran dan menghasilkan idea-idea yang bernas dan pragmatik.

Muat Turun: Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon