Monday, 29 March 2021

Cadangan guna kertas terpakai untuk aktiviti PAK21

Imej via FB SISC Azura


Tiada masa menyediakan bahan bukan halangan untuk melaksanakan aktiviti PAK21 di dalam bilik darjah.


Di sini SISC+ Azura berkongsi cara mudah dan cepat untuk melaksanakan aktiviti PAK21 di dalam bilik darjah. 


1. AKTIVITI ALAS MEJA 

i. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 

ii. Setiap kumpulan diminta mencatatkan satu soalan berdasarkan topik yang diajar pada bahagian kosong kertas terpakai. 

iii. Setiap kumpulan perlu meletakkan soalan tersebut di tengah-tengah meja. 

iv. Setiap kumpulan diminta bergerak ke tempat kumpulan lain sehingga semua soalan yang dibina oleh setiap kumpulan dijawab. 


2. STESEN KELILING GURU 

i. 5 meja disusun dalam bentuk bulatan. Guru berada di tengah-tengah. 

ii. Setiap meja diletakkan kertas terpakai yang bahagian belakangnya kosong. 

iii. Guru mencatatkan soalan atau arahan pada kertas tersebut. 

iv. Murid bergerak dalam kumpulan menyelesaikan tugasan yang diberikan. 


3. MEMBUAT ORIGAMI 

Bagi topik yang melibatkan elemen warna, ruang dan bentuk, aktiviti membuat origami menggunakan kertas terpakai boleh dilaksanakan. 

Selain itu, aktiviti origimi juga boleh dijalankan dalam pengajaran bahasa yang melibatkan kemahiran membaca panduan, kemahiran mendengar arahan atau kemahiran menulis panduan serta menghasilkan cerita. 


4. PENGGUNAAN KERTAS TERPAKAI UNTUK MELUKIS 

Melukis bukan sahaja berlaku di dalam kelas lukisan semata-mata, tetapi dalam pengajaran subjek lain seperti bahasa, Sains, Matematik, Sejarah dan sebagainya. 

Sebagai contoh, murid diminta melukis benda atau alat yang mempunyai nombor yang biasa dilihat di rumah, di sekolah atau di tempat awam untuk mengaitkan kepentingan nombor pada bahagian kosong kertas terpakai.


Sumber: SISC+ Azura


We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon