Tuesday, 22 September 2020

Deskripsi Tugas (JD) Semua Jawatan Guru Sekolah Rendah

Deskripsi tugas (Job Description: JD)


Dokumen yang menjelaskan tujuan pewujudan sesuatu jawatan dengan mengambil kira komponen akauntabiliti, dimensi dan kompetensi yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dalam organisasi.


Ini selaras dengan objektif sesuatu jawatan yang secara prinsipnya diwujudkan berdasarkan kadar upah untuk kerja (rate for the job)


Akauntabiliti


Akauntabiliti yang jelas dan spesifik dapat membantu penyandang menjalankan tugas dengan lebih efektif, setara dengan fred jawatan yang diperuntukkan.


Deskripsi tugas (JD) dapat membantu untuk menterjemahkan hasil daripada tugas tertentu dengan lebih jelas bertepatan dengan objektif penubuhan sesebuah agensi.


Akauntabiliti juga merupakan tanggungjawab utama dalam sesuatu tugas yang dilaksanakan dan dapat memberikan hasil bagi mencapai tujuan pewujudan sesuatu jawatan/


Kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang boleh menentukan kompleksiti tugas bagi sesuatu gred jawatan. Seorang penyelia tidak seharusnya mempunyai kata kerja yang sama dengan pegawai di bawah seliaanya kerana setiap gred mempunyai komplesisiti tugas yang berbeza.


Sebagai contoh, disenaraikan dibawah Deskripsi Tugas (JD) bagi jawatan-jawatan yang ada di sekolah rendah:
We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon