Friday, 1 May 2020

PKP: SOP Pembukaan Semula Sektor Ekonomi Ikut Bidang / Kementerian

Mulai 4 Mei 2020, Kerajaan Malaysia akan membuka semula (restart) ekonomi negara dengan membenarkan industri dan aktiviti perniagaan untuk beroperasi secara menyeluruh.

Kebenaran ini tertakluk kepada persediaan dan langkah-langkah yang diambil oleh perniagaan untuk memastikan kepatuhan kepada Garis Panduan (SOP) yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini.

Berikut adalah SOP mengikut bidang dan kementerian yang boleh dimuat turun sebagai rujukan semua:

1. Kementerian Pengangkutan - Pengangkutan dan Logistik
2. Kementerian Wilayah Persekutuan - Makanan
3. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) - Perkhidmatan Professional
4. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) - Pembuatan
5. Kementerian Perpaduan Negara
6. PETRONAS - Oil n Gas
7. Kementerian Sumber Manusia - Perkhidmatan dan Pelbagai
8. Kementerian Perdagangan Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) - Peruncitan
9. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC)
10.Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) - Agrokomoditi
11.Kementerian Kewangan - Kewangan
12.Kementerian Pertahanan
13.Kementerian Tenaga dan Sumber Asli
14.Kementerian Pendidikan

15. Kementerian Pertanian
16.Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
17. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon