Monday, 6 June 2016

Senarai Tugas Penolong Kanan Kokurikulum

 
BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN KO KURIKULUM
 1. Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar/PK Pentadbiran/ PK HEM
 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar
 3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam aspek pengurusan kokurikulum
 4. Menyelia dan menilai aktiviti Kokurikulum sekolah
 5. Membantu Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan kokurikulum sekolah

SENARAI TUGAS (KOKURIKULUM)

BIDANG PERSATUAN / KELAB
 1. Merancang kegiatan persatuan dan kelab
 2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab
 3. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab
 4. Menyelaras aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah

UNIT BERUNIFORM
 1. Merancang kegiatan persatuan dan kelab
 2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab
 3. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab
 4. Menyelaras aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah

SUKAN DAN PERMAINAN
 1. Merancang kegiatan persatuan dan kelab
 2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab
 3. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab
 4. Menyelaras aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah

PENTADBIRAN

 • Menyelaras proses penubuhan kelab dan persatuan/Sukan dan permainan serta unit pakaian seragam
 • Menyusun, menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan pengurusan kokurikulum
 • Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam kokurikulum yang diambil
 • Membantu sekolah dalam segala jenis pengelolaan atau penganjuran dalam program yang melibatkan kokurikulum
 • Menyelaras Hari-Hari Perayaan dan Upacara Sekolah
 • Menyelaras pengagihan murid mengikut aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk meningkatkan tahap pencapaian
 • Mengurus alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum
 • Memastikan rekod dan data kokurikulum dilengkap dan dihantar satu salinan ke Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri
 • Mengurus kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang kokurikulum
 • Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan menyusun serta merancang latihan untuk mereka
 • Menyelaras tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad bagi kes-kes kamalangan yang layak dituntut
 • Merancang aktiviti kokurikulum untuk aktiviti selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah (jika perlu)

TUGAS-TUGAS LAIN
 • Menganggotai Jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa
 • Melaksanakan arahan dan tugas yang diamanahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa
MUAT TURUN


jobs from my.neuvoo.com

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon