Monday, 6 June 2016

Senarai Tugas Penolong Kanan 1 (Pentadbiran & Kurikulum)


BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN 1 ( PENTADBIRAN)
 1. Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya.
 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.
 3. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan.
 4. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran.
 5. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN 1 ( PENTADBIRAN)

Kurikulum
 1. Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan sebagainya.
 2. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.
 3. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.
 4. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
 5. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka.
 6. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.
 7. Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Negeri dan Kementerian Pendidikan.
 8. Membantu memilih buku teks, bahan pusat sumber dan buku bacaan.
 9. Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.
Pengurusan
 1. Membantu beban tugas guru dan staf sokongan sekolah
 2. Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan guru serta staf sokongan.
 3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/ maklumat.
 4. Membantu merancang takwim sekolah.
 5. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.
 6. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan odit tahunan.
 7. Menyelaras semua jenis kutipan yuran
 8. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
 9. Menjadi penandatangani kedua cek sekolah.
 10. Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah.
Pembangunan Diri Pelajar
 1. Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah, keceriaan dan kebersihan sekolah.
 2. Merancang langkah-langkah keselamatan pelajar.
 3. Mengadakan kursus kemahiran pelajar.
Pembangunan Organisasi.
 1. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat.
 2. Mengadakan kursus/latihan personal.
Pembangunan Kendiri.
 1. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.
 2. Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
 3. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.
 4. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.
jobs from my.neuvoo.com

We Share because We Care

1 comment:

 1. Salam. Di mana kita boleh dapat surat pekeliling berkaitan bidang tugas jawatan di sekolah?

  ReplyDelete


EmoticonEmoticon