Tuesday, 2 February 2016

Modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Justeru itu, buku panduan ini disediakan khusus untuk membantu guru melaksanakan TMK merentas kurikulum. TMK merentas kurikulum adalah merupakan salah satu elemen dalam KBSR. Dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) elemen TMK menjadi salah satu elemen nilai tambah selain daripada elemen kreativiti dan elemen keusahawaan.

Buku panduan TMK ini akan menghuraikan bagaimana TMK boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) secara efektif di sekolah melalui konsep pengintegrasian TMK merentas kurikulum.

Muat Turun:
Modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon