Tuesday, 2 February 2016

Buku Panduan EMK - Keusahawanan


Buku Panduan EMK-Keusahawanan ini telah dihasilkan dalam usaha memberi penjelasan yang lebih lanjut kepada guru-guru mengenai EMK-Keusahawanan dan cara penerapannya dalam pengajaran harian. Kandungan buku ini terbahagi kepada lima perkara yang perlu diketahui oleh guru sebagai panduan dalam menerapkan EMK-Keusahawanan secara merentas kurikulum, iaitu:


  1. Konsep EMK-Keusahawanan;
  2. Fokus EMK-Keusahawanan;
  3. Indikator kepada kejayaan penerapan EMK-Keusahawanan dalam diri murid;
  4. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran dalam menerapkan EMK-
  5. Keusahawanan;
  6. Contoh-contoh penerapan EMK-Keusahawanan di dalam rancangan pelajaran harian mengikut mata pelajaran.


Muat Turun:

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon