Friday, 1 October 2021

7 Jenis Permohonan Pertukaran Guru Yang Tidak Dibenarkan KPM

Garis Panduan Permohonan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) di Sekolah dan Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan telah menyenaraikan tujuh jenis permohononan pertukaran guru yang tidak dibenarkan.


  • Guru yang tidak dibenarkan memohon pertukaran adalah seperti berikut:
  • Guru yang sedang bercuti tanpa gaji bagi tempoh melebihi 365 hari;
  • Guru yang dalam cuti belajar/kursus dan dalam latihan;
  • Guru yang belum disahkan dalam perkhidmatan; 
  • Guru yang berkhidmat kurang tiga (3) tahun di negeri terakhir kecuali bagi Kategori 1, Kategori 2 dan Kategori 3; dan
  • Pengetua/Guru Besar/Pengetua Cemerlang/Guru Besar Cemerlang yang sedang dalam tempoh pemangkuan jawatan tersebut. 
  • Guru lantikan kontrak (Contract of Service) dan Guru Interim tidak dibenarkan memohon pertukaran


Muat turun: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERTUKARANPEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKANDI SEKOLAH DAN KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon