Tuesday, 13 April 2021

Pendidikan Seni Visual (PSV) bukan melukis dan kraftangan semata-mata

Imej hiasan via Facebook

Pendidikan Seni Visual (PSV) mendedahkan murid dengan pelbagai bidang yang berkaitan dengan seni misalnya sejarah seni, seni halus, seni kraf, reka bentuk dan komunikasi visual.


Setiap tajuk yang diperkenalkan dalam bidang ini juga sangat meluas dan lengkap; antaranya pakaian tradisional, perhiasan diri alat kebesaran, perhiasan Diraja, catan, arca, batik, ukiran, reka bentuk industri, hiasan dalaman, landskap, ilustrasi dan seni foto.


Bagi memastikan murid dapat mengikuti mata pelajaran ini dengan baik, setiap topik yang diperkenalkan akan melalui empat fasa pembelajaran iaitu persepsi seni (pandangan), eksplorasi (penerokaan), ekspresi (luahan) dan apresiasi (penghargaan).


Bagi persepsi seni, pelajar akan didedahkan dengan ilmu pengetahuan secara teori berkaitan dengan topik yang dipelajari.


Pada fasa eksplorasi, dengan berpandukan pengetahuan yang dipelajari, murid akan menjalankan aktiviti penerokaan secara individu mahupun berkumpulan bagi menguji pemahaman mereka menggunakan bahan dan alatan yang bersesuaian.


Pada fasa ekspresi adalah tahap merangsang murid untuk menghasilkan karya kreatif mereka dan fasa terakhir iaitu apresiasi, pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam penghasilan karya melalui persembahan ataupun pameran.

Imej hiasan via Facebook

Ini bermakna, bukan sahaja pelajar didedahkan dengan domain pembelajaran secara kognitif (pengetahuan) tetapi juga secara psikomotor (kemahiran) dan efektif (nilai).


Perlu diketahui, subjek PSV tidak hanya menumpukan kepada kemahiran melukis dan kraf semata-mata, seperti mana yang umum sangkakan.


Melalui Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, mata pelajaran PSV dirangka supaya dapat melahirkan pelajar yang holistik sejajar dengan falsafah pendidikan negara.


Melalui mata pelajaran PSV, murid bukan sahaja mempelajari teori dan mempraktikkan kemahiran, malah turut didedahkan dengan kekayaan budaya seni negara serta mengenali tokoh-tokoh dalam seni visual. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai jati diri dan kecintaan kepada tanah air.

Imej hiasan via Facebook

Ibu bapa tidak sepatutnya menjadikan aktiviti penghasilan karya seni dan kraf bersama-sama anak sebagai suatu aktiviti yang membosankan, sebaliknya ia boleh dijadikan sebagai aktiviti kekeluargaan sama seperti beriadah dan berkelah. Karya seni dan kraf yang dihasilkan juga berpotensi untuk dijadikan hiasan pada dinding rumah atau kegunaan seharian.

Bagi guru yang mengajar mata pelajaran PSV, mereka haruslah kreatif dan diberi kebebasan untuk memilih bahan dan alatan yang bersesuaian serta mudah diakses oleh pelajar dalam menghasilkan sesuatu karya seni.


Sebagai contoh, bagi topik kraf batik, sekiranya pihak sekolah atau ibu bapa tidak mempunyai akses kepada alatan dan bahan bagi menghasilkan batik canting atau batik blok, maka guru boleh memilih untuk menjalankan aktiviti penghasilan batik celup kerana ia tidak memerlukan kepada alatan dan bahan yang kompleks serta lebih mudah dihasilkan.


Sumber: Berita Harian


We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon