Tuesday, 2 February 2021

Muat Turun Panduan Pelaksanaan Jadual Waktu PdPR & Manual PdPR Versi 2


Putrajaya - Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengeluarkan Panduan Pelaksanaan Jadual Waktu Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) sebagai rujukan sekolah dan guru.


Dokumen 36 muka surat itu bertujuan memberi perincian perancangan dan pelaksanaan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) bagi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Semakan 2017, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017, Kurikulum Standard Kelas Peralihan dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) termasuk Pendidikan Khas.


"Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah Versi 2," katanya.


Muat Turun:

1. Panduan Pelaksanaan Jadual Waktu PdPR

2. Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR)Versi 2

3. Surat Makluman Pembatalan Manual PdPR 2020


We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon