Thursday, 7 January 2021

Fahami konsep perjawatan sebagai penjawat awam (Guru)Definisi Waran Perjawatan (WP) 
 • Waran Perjawatan (WP) adalah dokumen rasmi yang digunakan oleh semua agensi di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP) bertujuan untuk meluluskan sesuatu perubahan kepada Senarai Perjawatan Tahunan sektor awam. 
 • Ia juga merupakan dokumen perundangan yang memberi kuasa bagi mewujud/menambah dan mengurangkan bilangan jawatan atau mengubah tangga gaji gred jawatan yang diperuntukkan di bawah sesuatu Maksud Perbelanjaan Anggaran Persekutuan dan seterusnya membenarkan bayaran gaji/imbuhan dibuat. 
 • Sekolah mempunyai waran perjawatannya sendiri yang menyatakan berapa bilangan guru yang layak serta opsyen. 

Maksud jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP) 
 • Jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP) adalah jawatan yang diwujudkan bagi membolehkan penempatan seseorang pegawai di mana gred hakikinya lebih tinggi atau rendah daripada gred hakiki jawatan. 
 • Sebagai contoh, seorang guru DG48 boleh menyandang atau memegang jawatan Penolong Kanan DG32 di sekolah rendah dengan gred KUP DG48. 

Perbezaan Antara Gred Utama dan Gred Khas 
 • Gred Utama dan Gred Khas tergolong di dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi namun dibezakan mengikut peranan berikut : 
  • Gred Utama – Jawatan yang menjalankan fungsi pengurusan dan penggubalan dasar. Contoh: Ketua Pengarah di sesebuah Jabatan. 
  • Gred Khas – Jawatan yang mengiktiraf kepakaran dan pengalaman dalam bidang-bidang khusus, tidak memainkan peranan ataupun menjalankan tugas yang bersifat pengurusan dan strategik. 
 • Contoh: Pakar Perubatan di Hospital. 

Sumber: www.moe.gov.my

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon