Wednesday, 30 December 2020

Modul lengkap KPM Panduan Pelaksanaan Program Mentor Mentee Di Sekolah


Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat.

Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu (mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran-kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara.

Modul yang diterbitkan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM ini memberi panduan khusus tentang pelaksanaan serta perkara-perkara penting yang perlu ada sebagai pengisian untuk memastikan objektif program ini tercapai.

Di bawah adalah petikan daripada 238 muka surat modul tersebut.

Muat Turun: PANDUAN PELAKSANAAN DAN MODUL PROGRAM MENTOR MENTEE DI SEMUA SEKOLAH
Muat Turun: PANDUAN PELAKSANAAN DAN MODUL PROGRAM MENTOR MENTEE DI SEMUA SEKOLAH

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon