Thursday, 5 November 2020

Maksud Jawatan Luar Norma & Senarai Jawatan Yang Terlibat (Sekolah Rendah)

Jawatan Luar Norma bermaksud jawatan yang diperuntukan khas berdasarkan kriteria setiap sekolah oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Jawatan tersebut tidak dikira sebagai guru akademik atau guru asas di sesebuah sekolah.

Jawatan Pengetua dan Guru Besar di semua sekolah merupakan jawatan luar norma. Manakala yang lain termasuk Guru Penolong Kanan berdasarkan gred sekolah termasuk juga jawatan luar norma. Begitu juga dengan beberapa jawatan lain seperti Guru j-Qaf, Penyelaras Bestari, Guru Media dan sebagainya.

Senarai berikut adalah jawatan luar norma berdasarkan maklumat dalam EMIS.

1. Guru Besar
2. Penolong Kanan Pentadbiran
3. Penolong Kanan HEM
4. Penolong Kanan Kokurikulum ( bagi Gred A sahaja)
5. Penolong Kanan Petang
6. Guru Pakar / Guru Cemerlang
7. Guru Bimbingan dan Kaunseling
8. Guru Penyelaras Bestari
9. Guru Perpustakaan & Media
10. Guru J-QAF
11. Guru Pemulihan Khas
12. Guru Data

Agihan jumlah bilangan waktu PdPc bagi guru berjawatan luar norma juga berbeza. Rujuk jadual dibawah:

Manakala Jawatan Dalam Norma bermaksud guru yang mempunyai jawatan tertentu tetapi dikira dalam kouta Guru Akademik seperti Jawatan Guru Data atau Guru Pendidikan Agama Islam

# Jawatan luar norma adalah seperti yang dinyatakan dalam surat lantikan.

# 1 Jawatan Luar Norma bermaksud kuota sekolah boleh tambah 1 lagi. Contohnya, kuota sekolah A ialah 111 guru sahaja, dengan adanya jawatan luar norma, cotohnya 5 jawatan luar norma, sekolah A boleh ada 116 guru.

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon