Monday, 16 November 2020

Lanjutan Moratorium 3 Bulan Secara Automatik Bermula Disember 2020

Institusi perbankan akan memberikan bantuan bayaran balik pinjaman secara bersasar tambahan terutamanya kepada peminjam individu dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang terpilih dan layak untuk memohon.


Penambahbaikan ini adalah tambahan kepada bantuan yang telah diumumkan pada Belanjawan 2021 yang berlangsung pada 6 November lalu.


Kelayakan pemohon


Bagi kategori individu, terdapat dua keadaan yang dibenarkan untuk memohon dan fleksibiliti pembayaran balik iaitu.


  • Individu yang hilang pekerjaan dan pendapatan pada tahun 2020
  • Moratorium pinjaman akan dilanjutkan selama 3 bulan Individu yang mengalami pengurangan gaji 
  • Pengurangan jumlah ansuran sepadan dengan pengurangan gaji sekurang-kurangnya selama 6 bulan.


Bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) pula, permohonan moratorium bersasar dan fleksibiliti pembayaran balik adalah seperti berikut :


  • Perniagaan berdaya maju yang menghadapi masalah aliran tunai 
  • Peminjam individu lain yang menghadapi kesukaran membuat pembayaran balik


Manakala, bagi kedua-dua kategori di atas, terdapat tiga pilihan yang ditawarkan kepada peminjam antaranya :


  • Hanya membayar faedah dalam tempoh tertentu 
  • Mengurangkan ansuran bulanan dengan memanjangkan tempoh pinjaman 
  • Fleksibiliti lain sehingga peminjam boleh menyambung pembayaran balik baki pinjaman


Bagi pembiayaan sewa beli, peminjam yang terjejas akan ditawarkan jadual ansuran pembiayaan yangakan disemak semula dengan Akta Sewa Beli 1967.


Untuk maklumat lanjut mengenai lanjutan moratorium ini, peminjam boleh mendapatkan bantuan menerusi www.bnm.gov.my/covid19 


Sumber : Awani


We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon