Tuesday, 27 October 2020

Standard Guru Malaysia 2.0, dokumen rujukan kompetensi guruSTANDARD GURU MALAYSIA (SGM) 2.0


SGM 2.0 adalah dokumen rujukan berkaitan kompetensi yang perlu dicapai dan etika yang perlu dijiwai, diamalkan serta diperlihatkan oleh guru di Malaysia.


SGM 2.0 terdiri dari dua komponen iaitu Dimensi Kompetensi dan Etika Keguruan.


Dimensi Kompetensi menjelaskan kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru pada pelbagai tahap pembangunan profesionalisme untuk melaksanakan PdP dengan berkesan.


Manakala Etika Keguruan merupakan prinsip moral dan nilai akhlak yang seharusnya menjadi pegangan dan amalan guru di Malaysia bagi memastikan profesion keguruan sebagai kerjaya profesional serta dipandang mulia oleh masyarakat.


Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia


We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon