Friday, 30 October 2020

Contoh Penulisan Sasaran Keberhasilan PBPPP 41 Jawatan di KPM

Contoh sasaran keberhasilan ini disediakan untuk membantu Pegawai Penilai (PP) dan juga Pegawai Yang Dinilai (PYD) yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) merangka penulisan sasaran keberhasilan mengikut bidang tugas dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tempoh penilaian semasa.


Dokumen ini perlu dibaca bersama-sama dengan Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan (GPPKK).


Contoh penulisan bidang tugas, sasaran keberhasilan dan bilangan sasaran keberhasilan yang disediakan adalah sebagai panduan dan PPP tidak terikat dengan contoh dan jumlah bilangan yang diberikan.


PPP boleh merujuk mana-mana contoh keberhasilan dalam mana-mana contoh jawatan sekiranya sesuai.


Walau bagaimanapun penulisan sasaran keberhasilan perlu mengikut garis panduan penulisan sasaran keberhasilan seperti dalam GPPKK.


Contoh-contoh sasaran keberhasilan disediakan adalah mengikut jawatan dan skop tugas PPP.


Jawatan yang ada bagi penulisan contoh-contoh penulisan keberhasilan adalah seperti berikut:

 • 1. Pengetua/ Guru Besar 
 • 2. Penolong Kanan Pentadbiran 
 • 3. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 
 • 4. Penolong Kanan Kokurikulum 
 • 5. Penolong Kanan Tingkatan 6 
 • 6. Penolong Kanan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 
 • 7. Guru Akademik Biasa Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 
 • 8. Guru Akademik Tingkatan 6 
 • 10. Guru Sekolah Dalam Hospital 
 • 11. Penyelia Sekolah Dalam Hospital 
 • 12. Guru Prasekolah 
 • 13. Guru Bimbingan dan Kaunseling 
 • 14. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Audiologi 
 • 15. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Psikologi 
 • 16. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Terapi Carakerja 
 • 17. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Terapi Pertuturan Bahasa 
 • 18. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Peripatetik 
 • 19. Penyelia Jurulatih Sukan 20. Jurulatih Sukan (Bola Tampar) 
 • 21. Nazir Sekolah 
 • 22. Timbalan Nazir Negeri 
 • 23. Pegawai Teknologi Pendidikan - PKG 
 • 24. Pegawai Teknologi Pendidikan - BTPN 
 • 25. Pensyarah IAB 26. Ketua Jabatan di IAB 
 • 27. Penolong Setiausaha KPM 
 • 28. Fasilitator - Fasilinus 
 • 29. Fasilitator – SIP+ 
 • 30. Fasilitator – SISC+ 
 • 31. Penyelia Pendidikan Sukan Negeri 
 • 32. Pusat Kokurikulum Negeri - Ketua Unit 
 • 33. Penolong Pengarah (JPN) 
 • 34. Kaunselor Organisasi JPN 
 • 35. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah 
 • 36. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah 
 • 37. Penolong Pengarah Hal Ehwal Pelajar Kolej Matrikulasi 
 • 38. Pensyarah Kolej Matrikulasi 
 • 39. Ketua Unit Kolej Matrikulasi 
 • 40. Pensyarah IPGK 
 • 41. Ketua Jabatan IPGK

Muat Turun : Panduan dan Contoh Sasaran Keberhasilan Guru


We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon