Monday, 25 May 2020

Program NPQEL Ambilan Tahun 2021

Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Di Setiap Sekolah

Aspirasi

1. Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi Pengetua / Guru Besar (PGB) mulai 2014.
2. Melaksanakan pakej kerjaya PGB yang baharu secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid.

Pemakluman

Iklan permohonan bagi mengikuti Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan Atau National Profesional Qualification For Educational Leaders (NPQEL) Ambilan Tahun 2021 akan dibuka mulai 29 Mei hingga 7 Ogos 2020.

Proses sokongan Ketua Jabatan berakhir pada 14 Ogos 2020.

Pautan: Syarat permohonan
Pautan: Manual pengguna
Pautan: Manual memuat naik borang kesihatan dan gambar

PENTING: Pastikan maklumat dalam e-Operasi dan e-Pangkat telah dikemas kini

We Share because We Care

1 comment:


EmoticonEmoticon