Tuesday, 31 December 2019

Koleksi Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) & Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Pengertian Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI):

- SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI) merupakan satu Warta Kerajaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang diedarkan dari masa ke semasa.
- Ianya adalah satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan.
- Merupakan satu punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh penjawat awam

Tujuan SPI diwartakan:
  • Merupakan satu peringatan dan tindak awal atau langkah keselamatan.
  • Langkah kawalan dan pencegahan bagi tujuan penjimatan dan salah guna.
  • Merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan
  • Sebagai satu peraturan dan perlindungan
Sebagai rujukan semua, kami sertakan pautan-pautan yang berkenaan mengikut SPI keperluan bidang masing-masing di sekolah.

Surat Pekeliling Ikhtisas Pengurusan Pentadbiran

Surat Pekeliling Ikhtisas Pengurusan Hal Ehwal Murid

Surat Pekeliling Ikhtisas Pengurusan Kokurikulum


    We Share because We Care

    Comments


    EmoticonEmoticon