Wednesday, 6 April 2016

Garis Panduan Cuti Belajar Bergaji Penuh Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Bahagian Tajaan Pendidikan adalah bertanggungjawab menguruskan cuti belajar jangka sederhana dan jangka panjang kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Pegawai Kumpulan Pelaksana (PKP) bagi mengikuti pengajian peringkat Sijil, Diploma, Ijazah Pertama dan Ijazah Lanjutan di Institusi dalam dan luar Negara.
Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menambahbaik sistem penyampaian maklumat, Bahagian Tajaan Pendidikan telah menghasilkan Garis Panduan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Adalah diharapkan garis panduan ini boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pihak tuan untuk meningkatkan kecekapan dalam pengurusan cuti belajar.

Sebarang pertanyaan mengenai Garis Panduan ini sila hubungi pegawai berikut:

(i) Encik Azlan bin Ibrahim
No. Tel : 03-8321 7158
E-mel : azlan.ibrahim@moe.gov.my

(ii) Puan Zalina binti Morad
No. Tel : 03-8321 7143
E-mel : zalina.morad@moe.gov.my

Muat Turun:

We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon