Saturday, 12 March 2016

Panduan Susunan Keutamaan Darjah Kebesaran, Bintang Pingat Negeri


Berikut adalah SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI-NEGERI dalam Malaysia yang disediakan oleh Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa:


JOHOR
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama D.K. I- -
2 Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Kedua D.K. II- -
3 Dato' Sri Paduka Mahkota Johor S.P.M.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
4 Dato' Sri Setia Sultan Ismail Johor S.S.I.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
5 Dato' Paduka Mahkota Johor D.P.M.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
6 Dato' Setia Sultan Ismail Johor D.S.I.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
7 Setia Mahkota Johor S.M.J.- -
8 Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Pertama P.B. (I)- -
9 Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Kedua P.B. (II)- -
10 Pingat Jasa dan Lama Dalam Perkhidmatan P.J.P.- -
11 Pingat Lama dan Baik Dalam Pekerjaan P.L.P.- -
12 Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Pertama P.I.S. (I)- -
13 Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Kedua P.I.S. (II)- -
14 Pingat Ibrahim Sultan Johor Pangkat Ketiga P.I.S. (III)- -
15 Bintang Sultan Ismail Pangkat Pertama B.S.I. (I)- -
16 Bintang Sultan Ismail Pangkat Kedua B.S.I. (II)- -
17 Jaksa Pandamai J.P.- -


KEDAH
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Bintang Keberanian Kedah B.K.K.- -
2 Darjah Kerabat Kedah D.K.- -
3 Darjah Kerabat Halimi D.K.H.- -
4 Darjah Utama Kedah D.U.K.- -
5 Darjah Utama Seri Mahawangsa Yang Amat Dihormati D.M.K.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : Datin Seri Utama
Suami : Tiada
6 Darjah Utama Seri Maharaja Bintang Darul Aman Kedah S.M.D.K.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : Datin Seri Utama
Suami : Tiada
7 Bintang Perkasa Kedah B.P.K.- -
8 Darjah Seri Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Yang Amat Dihormati S.H.M.S.
Lelaki : Dato' Seri Diraja
Perempuan : Dato' Seri Diraja
Isteri : Datin Seri Diraja
Suami : Tiada
9 Darjah Seri Wira Gemilang Seri Mahktota Kedah Yang Amat Dihormati S.G.M.K.
Lelaki : Dato' Seri Wira
Perempuan : Dato' Seri Wira
Isteri : Datin Seri Wira
Suami : Tiada
10 Darjah Seri Paduka Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati S.P.M.K.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Tok Puan
Suami : Tiada
11 Darjah Seri Setia Diraja Kedah Yang Amat Dihormati S.S.D.K.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
12 Dato' Paduka Seri Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah D.H.M.S.
Lelaki : Dato' Paduka
Perempuan : Dato' Paduka
Isteri : Datin Paduka
Suami : Tiada
13 Darjah Maharaja Bintang Darul Aman Kedah D.M.D.K.
Lelaki : Dato' Diraja
Perempuan : Dato' Diraja
Isteri : Datin Diraja
Suami : Tiada
14 Darjah Kebesaran Gemilang Seri Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati D.G.M.K.
Lelaki : Dato' Wira
Perempuan : Dato' Wira
Isteri : Datin Wira
Suami : Tiada
15 Darjah Paduka Mahkota Kedah D.P.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
16 Darjah Setia DiRaja Kedah D.S.D.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
17 Pingat Perkasa Kedah P.P.K.- -
18 Pingat Sultan Badlishah P.S.B. - -
19 Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah S.M.S.- -
20 Setia Maharaja Bintang Darul Aman Kedah S.M.D.- -
21 Setia Gemilang Seri Mahkota Kedah S.G.K.- -
22 Setia Mahkota Kedah S.M.K.- -
23 Setia DiRaja Kedah S.D.K.- -
24 Bintang Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah B.M.S.- -
25 Ahli Gemilang Mahkota Kedah A.G.K.- -
26 Ahli Mahkota Kedah A.M.K.- -
27 Bintang Maharaja Darul Aman Kedah B.D.K.- -
28 Bintang Perkhidmatan Cemerlang Kedah B.C.K.- -
29 Jaksa Pendamai J.P.- -
30 Bintang Kebaktian Masyarakat B.K.M.- -
31 Pingat Perkhidmatan Cemerlang Kedah P.C.K.- -
32 Ahli Cemerlang Semangat Jerai Kedah A.S.K.- -
33 Bintang Semangat Jerai B.S.J.- -
34 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
35 Bintang Semangat Jerai Kedah B.S.K.- -
36 Bintang Perkhidmatan Lama B.P.L.- -
37 Pingat Perkhidmatan Lama P.P.L.- -

KELANTAN
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Yang Amat Di-Hormati (Al-Yunusi) D.K.- -
2 Darjah Seri Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi I) S.P.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
3 Darjah Seri Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili I) S.J.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
4 Darjah Seri Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi I) S.P.K.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
5 Darjah Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi I) S.P.S.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
6 Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa P.Y.G.P.- -
7 Darjah Dato' Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi II) D.P.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
8 Darjah Dato' Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili II) D.J.M.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
9 Darjah Dato' Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi II) D.P.K.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
10 Darjah Dato' Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi II) D.P.S.K.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
11 Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi III) P.M.K.- -
12 Setia Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili III) J.M.K.- -
13 Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi III) P.K.K.- -
14 Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi III) P.S.K.- -
15 Bentara Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi IV) B.S.K.- -
16 Ahli Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi V) A.S.K.- -
17 Seri Mahkota Kelantan S.M.K.- -
18 Seri Kelantan S.K.- -
19 Ahli Kelantan A.K.- -
20 Jaksa Pendamai J.P.- -
21 Pingat Bakti P.B.- -
22 Pingat Setia Mahkota Kelantan P.S.- -
23 Pingat Ta'at P.T.- -
24 Pingat Perangai Baik P.P.B.- -

MELAKA
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Utama Negeri Melaka D.U.N.M.
Lelaki : Datuk Seri Utama
Perempuan : Datuk Seri Utama
Isteri : Datin Seri Utama
Suami : Tiada
2 Darjah Gemilang Seri Melaka D.G.S.M.
Lelaki : Datuk Seri
Perempuan : Datuk Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
3 Darjah Cemerlang Seri Melaka D.C.S.M.
Lelaki : Datuk Wira
Perempuan : Datuk Wira
Isteri : Datin Wira
Suami : Tiada
4 Darjah Mulia Seri Melaka D.M.S.M.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
5 Darjah Pangkuan Seri Melaka D.P.S.M.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
6 Darjah Seri Melaka D.S.M.- -
7 Jaksa Pendamai J.P.- -
8 Bintang Cemerlang Melaka B.C.M.- -
9 Bintang Gagah Perwira B.G.P.- -
10 Bintang Khidmat Terpuji B.K.T.- -
11 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
12 Pingat Bakti Masyarakat P.B.M.- -
13 Pingat Khidmat Lama P.K.L.- -

N. SEMBILAN
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Negeri Sembilan D.K.(NS)- -
2 Darjah Tertinggi Negeri Sembilan D.T.N.S.- -
3 Darjah Mulia Negeri Sembilan D.M.N.S.- -
4 Darjah Kerabat YAM Tuan Raden D.K.Y.R.- -
5 Darjah Seri Utama Negeri Sembilan S.P.N.S.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
6 Darjah Seri Utama Negeri Sembilan S.U.N.S.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
7 Darjah Seri Paduka Tuanku Ja'afar Yang Amat Terpuji S.P.T.J.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
8 Darjah Seri Setia Tuanku Muhriz Yang Amat Terbilang S.S.T.M.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
9 Darjah Seri Setia Negeri Sembilan Yang Amat Cemerlang S.S.N.S.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Suami : Tiada
10 Darjah Dato' Setia Negeri Sembilan D.S.N.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
11 Darjah Dato' Paduka Negeri Sembilan D.P.N.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
12 Darjah Dato' Paduka Tuanku Ja'afar D.P.T.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
13 Darjah Setia Tuanku Muhriz Yang Amat Gemilang D.S.T.M.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada'
14 Darjah Setia Bakti Negeri Sembilan D.B.N.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada'
15 Darjah Setia Negeri Sembilan D.N.S.- -
16 Darjah Tuanku Muhriz D.T.M.- -
17 Darjah Pekerti Terpilih D.P.T.- -
18 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
19 Jaksa Pendamai J.P. - -
20 Ahli Setia Negeri Sembilan A.N.S.- -
21 Pingat Setiawan Tuanku Muhriz S.T.M.- -
22 Pingat Keberanian Cemerlang P.K.C.- -
23 Pingat Khidmat Cemerlang Masyarakat P.M.C.- -
24 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
25 Pingat Khidmat Lama P.K.L.- -
26 Pingat Bentara Tuanku Muhriz B.T.M.- -

PAHANG
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Yang Maha Utama Kerabat Diraja Pahang D.K.P.- -
2 Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati Kelas I D.K. I- -
3 Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati Kelas II D.K. II- -
4 Darjah Kebesaran Sri Diraja Sultan Ahmad Shah Pahang S.D.S.A.
Lelaki : Dato' Sri Diraja
Perempuan : Dato' Sri Diraja
Isteri : Datin Sri Diraja
Suami : Tiada
5 Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang S.S.A.P.
Lelaki : Dato' Sri
Perempuan : Dato' Sri
Isteri : Datin Sri
Suami : Tiada
6 Darjah Kebesaran Sri Indera Mahkota Pahang S.I.M.P.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
7 Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang D.S.A.P.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
8 Darjah Indera Mahkota Pahang D.I.M.P.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
9 Setia Ahmad Shah Pahang S.A.P.- -
10 Setia Mahkota Pahang S.M.P.- -
11 Ahli Ahmad Shah Pahang A.A.P.- -
12 Ahli Mahkota Pahang A.M.P.- -
13 Pingat Khidmat Cemerlang P.K.C.- -
14 Pingat Gagah Perwira P.G.P.- -
15 Jaksa Pendamai J.P.- -
16 Pingat Kelakuan Terpuji P.K.T- -
17 Pingat Jaksa Kebaktian P.J.K.- -

PERAK
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat DiRaja Yang Amat Dihormati D.K.- -
2 Darjah Kerabat Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat DiHormati D.K.S.A.- -
3 Darjah Kerabat Azlanii D.K.A. I- -
4 Darjah Kerabat Azlanii II D.K.A. II- -
5 Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat Dimulia S.P.S.A.
Lelaki : Dato' Seri Diraja
Perempuan : Dato' Seri Diraja
Isteri : Datin Seri Diraja
Suami : Tiada
6 Darjah Kebesaran Dato' Seri Azlanii D.S.A.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
7 Darjah Seri Paduka Cura Si Manja Kini S.P.C.M.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
8 Darjah Seri Panglima Taming Sari S.P.T.S.
Lelaki : Dato' Seri Panglima
Perempuan : Dato' Seri Panglima
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
9 Darjah Seri Paduka Mahkota Perak S.P.M.P.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
10 Darjah Dato' Paduka Cura Si Manja Kini D.P.C.M.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
11 Darjah Dato' Pahlawan Taming Sari D.P.T.S.
Lelaki : Dato' Pahlawan
Perempuan : Dato' Pahlawan
Isteri : Datin
Suami : Tiada
12 Darjah Dato' Paduka Mahkota Perak D.P.M.P.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
13 Darjah Paduka Cura Si Manja Kini P.C.M.- -
14 Darjah Paduka Mahkota Perak P.M.P.- -
15 Darjah Ahli Cura Si Manja Kini A.C.M.- -
16 Darjah Ahli Mahkota Perak A.M.P.- -
17 Jaksa Pendamai J.P.- -
18 Pingat Keberanian Handal P.K.H.- -
19 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
20 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
21 Pingat Lama Perkhidmatan P.L.P.- -

PERLIS
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat DiRaja Perlis D.K.P.- -
2 Darjah Kerabat Baginda Tuanku Syed Putra Jamalullail D.K.- -
3 Darjah Dato' Bendahara Seri Jamalullail D.B.S.J.
Lelaki : Dato' Seri Diraja Bendahara Negara
Perempuan : Dato' Seri Diraja Bendahara Negara
Isteri :
Suami : Tiada
4 Darjah Setia Tuanku Syed Putra Jamalullail S.S.P.J.- -
5 Darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail S.S.S.J.
Lelaki : Dato' Seri Diraja
Perempuan : Dato' Seri Diraja
Isteri :
Suami : Tiada
6 Darjah Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail S.P.S.J.
Lelaki : Dato' Seri Setia Diraja
Perempuan : Dato' Seri Setia Diraja
Isteri : Datin Seri Setia Diraja
Suami : Tiada
7 Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis S.P.M.P
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato' Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
8 Darjah Dato' Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail D.S.S.J.
Lelaki : Dato' Paduka
Perempuan : Dato' Paduka
Isteri : Datin Paduka
Suami : Tiada
9 Darjah Dato' Wira Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail D.W.S.J.
Lelaki : Dato' Wira
Perempuan : Dato' Wira
Isteri : Datin Wira
Suami : Tiada
10 Darjah Dato' Paduka Mahkota Perlis D.P.M.P.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
11 Darjah Dato' Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail D.S.P.J.
Lelaki : Dato' Pahlawan
Perempuan : Dato' Pahlawan
Isteri : Datin
Suami : Tiada
12 Darjah Dato' Panglima Sirajuddin Jamalullail D.P.S.J.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : Datin
Suami : Tiada
13 Darjah Setia Mahkota Perlis S.M.P.- -
14 Darjah Seri Sirajuddin Perlis S.S.P.- -
15 Darjah Ahli Mahkota Perlis A.M.P.- -
16 Pingat Mahkota Perlis P.M.P.- -
17 Pingat Keberanian Handal P.K.H.- -
18 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
19 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
20 Pingat Jasa Baik P.J.B.- -
21 Pingat Perkhidmatan Lama P.P.L.- -

SELANGOR
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati D.K.- -
2 Darjah Kerabat Selangor Kedua D.K. II- -
3 Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor S.P.M.S.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Datin Paduka Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
4 Darjah Kebesaran Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah S.S.S.A.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Datin Paduka Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
5 Darjah Kebesaran Dato' Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah S.S.I.S.
Lelaki : Dato' Setia
Perempuan : Datin Paduka Setia
Isteri : Datin Setia
Suami : Tiada
6 Darjah Kebesaran Dato' Paduka Mahkota Selangor D.P.M.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
7 Darjah Kebesaran Dato' Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah D.S.S.A.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
8 Darjah Kebesaran Dato' Sultan Sharafuddin Idris Shah D.S.I.S.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Datin Paduka
Isteri : Datin
Suami : Tiada
9 Darjah Kebesaran Setia Mahkota Selangor S.M.S.- -
10 Darjah Kebesaran Setia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah S.S.A.- -
11 Darjah Kebesaran Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah S.I.S.- -
12 Darjah Kebesaran Ahli Mahkota Selangor A.M.S.- -
13 Darjah Kebesaran Ahli Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah A.S.A.- -
14 Darjah Kebesaran Ahli Sultan Sharafuddin Idris Shah A.I.S.- -
15 Bintang Perkhidmatan Cemerlang Selangor B.P.C.- -
16 Pingat Keberanian Terbilang P.K.T.- -
17 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
18 Pingat Perkhidmatan Cemerlang P.P.C.- -
19 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
20 Pingat Perkhidmatan Selangor P.P.S.- -

TERENGGANU
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Darjah Utama Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia D.K.T.- -
2 Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama D.K.R. I- -
3 Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama D.K. I - -
4 Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua D.K.R. II- -
5 Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua D.K. II- -
6 Seri Utama Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu S.U.M.Z.
Lelaki : Dato' Seri Utama
Perempuan : Dato' Seri Utama
Isteri : To' Puan Seri Utama
Suami : Tiada
7 Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu S.S.M.T.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato Seri
Isteri : To' Puan Seri
Suami : Tiada
8 Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu S.S.M.Z.
Lelaki : Dato' Seri
Perempuan : Dato Seri
Isteri : To' Puan Seri
Suami : Tiada
9 Seri Paduka Mahkota Terengganu S.P.M.T.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : To' Puan
Suami : Tiada
10 Dato' Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu D.S.M.Z.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : To' Puan
Suami : Tiada
11 Dato' Setia Sultan Mahmud Terengganu D.S.M.T.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : To' Puan
Suami : Tiada
12 Dato' Paduka Mahkota Terengganu D.P.M.T.
Lelaki : Dato'
Perempuan : Dato'
Isteri : To' Puan
Suami : Tiada
13 Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu S.M.Z.- -
14 Ahli Setia Sultan Mahmud Terengganu A.S.M.- -
15 Setia Mahkota Terengganu S.M.T.- -
16 Ahli Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu A.M.Z.- -
17 Ahli Mahkota Terengganu A.M.T.- -
18 Bintang Keberanian Handal B.K.H.- -
19 Pingat Keberanian Handal P.K.H.- -
20 Pingat Pekerti Terpilih P.P.T.- -
21 Pingat Jasa Cemerlang P.J.C.- -
22 Pingat Jasa Kebaktian P.J.K.- -
23 Bintang Lama Berjawatan B.L.B.- -
24 Pingat Lama Berjawatan P.L.B.- -

SABAH
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Seri Panglima Darjah Kinabalu S.P.D.K.
Lelaki : Datuk Seri Panglima
Perempuan : Datuk Seri Panglima
Isteri : Datin Seri Panglima
Suami : Tiada
2 Panglima Gemilang Darjah Kinabalu P.G.D.K.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
3 Ahli Setia Darjah Kinabalu A.S.D.K.- -
4 Ahli Darjah Kinabalu A.D.K.- -
5 Bintang Setia Kinabalu B.S.K.- -
6 Bintang Kinabalu B.K.- -
7 Sijil Kehormatan S.K.- -

SARAWAK
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Satria Bintang Sarawak S.B.S.
Lelaki : Pehin Sri
Perempuan : Pehin Sri
Isteri :
Suami : Tiada
2 Darjah Utama Amat Mulia Bintang Sarawak D.U.B.S.- -
3 Darjah Utama Bintang Paduka Seri Sarawak D.P.S.S.- -
4 Datuk Patinggi Bintang Kenyalang D.P.
Lelaki : Datuk Patinggi
Perempuan : Datuk Patinggi
Isteri : Datin Patinggi
Suami : Tiada
5 Datuk Amar Bintang Kenyalang D.A.
Isteri : Datin Seri
Lelaki : Datuk Amar
Perempuan : Datuk Amar
Isteri : Datin Amar
Suami : Tiada
6 Panglima Negara Bintang Sarawak P.N.B.S.
Lelaki : Dato Sri
Perempuan : Dato Sri
Isteri : Datin Sri
Suami : Tiada
7 Panglima Gemilang Bintang Kenyalang P.G.B.K.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
8 Darjah Jasa Bakti Sarawak D.J.B.S.
Lelaki : Datu
Perempuan : Datin
Isteri : Datin
Suami : Tiada
9 Panglima Setia Bintang Sarawak P.S.B.S.
Lelaki : Dato
Perempuan : Dato
Isteri : Datin
Suami : Tiada
10 Johan Bintang Sarawak J.B.S.- -
11 Johan Bintang Kenyalang J.B.K.- -
12 Pingat Perkhidmatan Cemerlang P.P.C.- -
13 Pingat Keberanian P.K.- -
14 Pingat Jasa Keberanian P.J.K.- -
15 Pegawai Bintang Sarawak P.B.S.- -
16 Pegawai Bintang Kenyalang P.B.K.- -
17 Pingat Perkhidmatan Bakti P.P.B.- -
18 Ahli Bintang Sarawak A.B.S.- -
19 Ahli Bintang Kenyalang A.B.K.- -
20 Pingat Perkhidmatan Terpuji P.P.T.- -
21 Bentara Bintang Sarawak B.B.S.- -

W. PERSEKUTUAN
SUSUNAN KEUTAMAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

BIL ANUGERAH HURUF RINGKAS GELARAN
1 Seri Utama Mahkota Wilayah S.U.M.W.
Lelaki : Datuk Seri Utama
Perempuan : Datuk Seri Utama
Isteri : Datin Seri Utama
Suami : Tiada
2 Seri Mahkota Wilayah S.M.W.
Lelaki : Datuk Seri
Perempuan : Datuk Seri
Isteri : Datin Seri
Suami : Tiada
3 Panglima Mahkota Wilayah P.M.W.
Lelaki : Datuk
Perempuan : Datuk
Isteri : Datin
Suami : Tiada
4 Johan Mahkota Wilayah J.M.W.- -
5 Kesatria Mahkota Wilayah K.M.W.- -
6 Ahli Mahkota Wilayah A.M.W.- -
7 Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah P.P.W.- -

Nota : Senarai Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri adalah berdasarkan maklumat terkini. Bagi maklumat lanjut mengenai Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri, boleh merujuk dengan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri yang berkenaan/Kementerian Wilayah Persekutuan.We Share because We Care

Comments


EmoticonEmoticon